Plan

Wat is Plan?

Woordenboek Publicatie Plan op 22 mei 2021

Plan


PRINCE2 Plannen

Een gedetailleerd voorstel voor het doen of bereiken van een doel.

Een plan beschrijft:

  • Wat het doel is
  • Wanneer het opgeleverd moet worden
  • Hoe het doel te bereiken
  • Door wie

PRINCE2 type plannen:

  • Project Plan
  • Stage Plan
  • Team Plan
  • Exception Plan
  • Benefits Review Plan

 


          

Woordenlijst:

Benefits Review Plan
Een plan dat vastlegt wanneer en hoe een meting kan worden uitgevoerd van de te bereiken benefits van het project. Als het project wordt gemanaged in het kader van een programma, kan deze informatie op programmaniveau worden gemaakt en onderhouden.
Communication Plan
Plan waarin voor alle betrokkenen bij het project de benodigde informatie, manier en frequentie van informatie wordt vastgelegd. Het communicatie plan vormt onderdeel van het Project Initiation Document.
Configuration Management Plan
Een onderdeel van het Project Quality Plan waarin wordt beschreven hoe en door wie Configuratie Management uitgevoerd gaat worden.
Contingency Plan
Een calamiteitenplan met de te nemen beslissingen en maatregelen voor wanneer een risico optreedt. Als de Project Board een Contingency Plan goedkeurt, wordt er ook een Contingency Budget gereserveerd voor de implementatie van het plan als de omstandigheden, waarvoor het plan is gemaakt, zich voordoen.