Planning horizon

Wat is Planning horizon?

Woordenboek Publicatie Planning horizon op 22 mei 2021

Planning horizon


Gantt Chart Maker

De tijdsperiode waarvoor het mogelijk is om nauwkeurig te plannen.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Planningshorizon


          

Woordenlijst:

Benefits Review Plan
Een plan dat vastlegt wanneer en hoe een meting kan worden uitgevoerd van de te bereiken benefits van het project. Als het project wordt gemanaged in het kader van een programma, kan deze informatie op programmaniveau worden gemaakt en onderhouden.
Communication Plan
Plan waarin voor alle betrokkenen bij het project de benodigde informatie, manier en frequentie van informatie wordt vastgelegd. Het communicatie plan vormt onderdeel van het Project Initiation Document.
Plan
Een gedetailleerd voorstel voor het doen of bereiken van een doel. Een plan beschrijft: Wat het doel is Wanneer het opgeleverd moet worden Hoe het doel te bereiken Door wie PRINCE2 type plannen: Project Plan Stage Plan Team Plan Exception Plan Benefits Review Plan  
Planned closure
Activiteit om een project planmatig af te sluiten.