Post-Project Review Plan

Wat is Post-Project Review Plan?

Woordenboek Publicatie Post-Project Review Plan op 22 mei 2021

Post-Project Review Plan


Prince2

Plan dat aan het eind van het project voor de Executive beschrijft hoe en wanneer beoordelingsacties moeten worden uitgevoerd om de Business Case-baten van het project te meten.


          

Woordenlijst:

Benefits Review Plan
Een plan dat vastlegt wanneer en hoe een meting kan worden uitgevoerd van de te bereiken benefits van het project. Als het project wordt gemanaged in het kader van een programma, kan deze informatie op programmaniveau worden gemaakt en onderhouden.
Business Case
Beschrijft de rechtvaardiging voor het opzetten en continueren van een project. De Business Case geeft de redenen voor het project, beantwoordt het waarom en bevat een overzicht van de te verwachten kosten en baten. De Business Case wordt aangepast aan de actualiteit op essentiële beslismomenten: de Outline Business Case als onderdeel van het Project Mandate […]
Plan
Een gedetailleerd voorstel voor het doen of bereiken van een doel. Een plan beschrijft: Wat het doel is Wanneer het opgeleverd moet worden Hoe het doel te bereiken Door wie PRINCE2 type plannen: Project Plan Stage Plan Team Plan Exception Plan Benefits Review Plan  
Post-Project Review
Een of meer beoordelingsacties na afsluiting van het project om te bepalen of de verwachte Business Case-baten inderdaad zijn gerealiseerd.