Premature closure

Wat is Premature closure?

Woordenboek Publicatie Premature closure op 22 mei 2021

Premature closure


Prince2

Activiteit voor het afsluiten van een project voor de geplande afsluiting. De Project Manager moet erop toezien dat lopende werkzaamheden niet zonder meer gestopt worden, maar dat het project alle tot dan toe gecreëerde producten wordt veiliggesteld. Daarnaast controleert de Project Manager de eventuele hiaten, achtergebleven door het stoppen van het project, worden doorgegeven aan het bedrijfs- of programmamanagement.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Voortijdige afsluiting


          

Woordenlijst:

Plan
Een gedetailleerd voorstel voor het doen of bereiken van een doel. Een plan beschrijft: Wat het doel is Wanneer het opgeleverd moet worden Hoe het doel te bereiken Door wie PRINCE2 type plannen: Project Plan Stage Plan Team Plan Exception Plan Benefits Review Plan  
Planned closure
Activiteit om een project planmatig af te sluiten.
Planning horizon
De tijdsperiode waarvoor het mogelijk is om nauwkeurig te plannen.