Problem

Wat is Problem?

Woordenboek Publicatie Problem op 22 mei 2021

Problem


Prince2

Een type issue dat een Project Manager moet oplossen of escaleren. Het probleem is niet gelijk aan een wijzigingsverzoek of een afwijking van de specificatie.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Probleem
Engelse vlag Concern
Nederlandse vlag Punt van zorg


          

Woordenlijst:

Issue
Een relevante gebeurtenis die heeft plaatsgevonden, wat niet gepland was en waarvoor een managementactie is vereist. Mogelijke issues: punt van zorg vraag wijzigingsverzoek suggestie afwijking van de specificatie Projectissues kunnen gaan over alles wat met het project te maken heeft.
Issue Report
Een rapport met daarin: de beschrijving van de issue de impactbeoordeling de aanbevelingen voor een wijzigingsverzoek de afwijking van de specificatie een probleem een punt van zorg Het rapport wordt alleen gemaakt voor die issues die formeel moeten worden afgehandeld.