Producer

Wat is Producer?

Woordenboek Publicatie Producer op 22 mei 2021
Producer

De persoon of groep die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van een product. Een rol die de eigenaar van een bepaald document, dat onderhevig is aan een quality review, weergeeft. Per definitie wordt deze rol toegedeeld aan degene die het product heeft gemaakt of aan degene die het team heeft geleid dat verantwoordelijk is voor het opleveren van een specifiek product.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Producent

Thema's:

Woordenboeken:

Kantoor en schoolKantoor en school BoekenBoeken

Woordenlijst:

Product
Een input of output, al dan niet tastbaar, die van tevoren kan worden beschreven, kan worden gemaakt en getest. PRINCE2 kent de volgende typen producten: Management producten Specialistische producten Een bepaald product kan uit meerdere sub-producten bestaan. Een project heeft producten als invoer en levert producten als uitvoer.

Bronvermelding:

Bron: Boek “De kleine Prince 2”
Boek: De kleine Prince 2
ISBN: 978-90-12-12119-4
Auteurs: Van Onna, Mark & Koning, Ans
Jaar: 2007
Stad, Land: Den Haag, Nederland
Uitgever: Academic Service
Pagina's:
Website: