Product-based planning

Wat is Product-based planning?

Woordenboek Publicatie Product-based planning op 22 mei 2021

Product-based planning


PRINCE2 Product Based Planning

Een techniek die tot een allesomvattend plan leidt, gebaseerd op het maken en opleveren van de vereiste outputs. Deze techniek houdt rekening met producten die als randvoorwaarde nodig zijn, kwaliteitseisen en hun onderlinge afhankelijkheden.

Onder deze techniek valt het maken van:

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Productgerichte planning


          

Woordenlijst:

Plan
Een gedetailleerd voorstel voor het doen of bereiken van een doel. Een plan beschrijft: Wat het doel is Wanneer het opgeleverd moet worden Hoe het doel te bereiken Door wie PRINCE2 type plannen: Project Plan Stage Plan Team Plan Exception Plan Benefits Review Plan  
Output
Specialistisch product dat wordt overgedragen aan eindgebruikers. Managementproducten die eveneens worden opgeleverd door een project wordt niet gezien als output, deze producten worden alleen gemaakt om het project te managen.
Product Breakdown Structure
Een hiërarchische structuur van alle producten die gedurende een plan moeten worden gemaakt.