Product Flow Diagram

Wat is Product Flow Diagram?

Woordenboek Publicatie Product Flow Diagram op 22 mei 2021

Product Flow Diagram


PRINCE2 Product Flow Diagram

Een schema dat de volgorde van productie en de onderlinge afhankelijkheden tussen producten uit de Product Breakdown Structure toont.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Productbeschrijving


          

Woordenlijst:

Product
Een input of output, al dan niet tastbaar, die van tevoren kan worden beschreven, kan worden gemaakt en getest. PRINCE2 kent de volgende typen producten: Management producten Specialistische producten Een bepaald product kan uit meerdere sub-producten bestaan. Een project heeft producten als invoer en levert producten als uitvoer.
Product Breakdown Structure
Een hiërarchische structuur van alle producten die gedurende een plan moeten worden gemaakt.
Product checklist
Lijst met de belangrijkste producten uit een plan met hun geplande en gerealiseerde data met betrekking tot kwaliteitscontrole en oplevering. Deze lijst is te gebruiken als checklist voor Project Board en projectmanager.