Productlevenscyclus

Wat is Productlevenscyclus?

Woordenboek Publicatie Productlevenscyclus op 22 mei 2021

Productlevenscyclus


PRINCE2 Product Levenscyclus

Ideaaltypische voorstelling van de levensloop van producten, vanaf
introductie tot moment waarop product uit markt w genomen.

De presentatie van levenscyclus door middel van verloop van afzet in de tijd:

  • Afzet in introductiefase kent een geleidelijke toename
  • In groeifase een progressieve afzetstijging
  • In verzadigingsfase een daling
  • Daling sterker in de neergangsfase

          

Woordenlijst:

Product
Een input of output, al dan niet tastbaar, die van tevoren kan worden beschreven, kan worden gemaakt en getest. PRINCE2 kent de volgende typen producten: Management producten Specialistische producten Een bepaald product kan uit meerdere sub-producten bestaan. Een project heeft producten als invoer en levert producten als uitvoer.