Project Approach

Wat is Project Approach?

Woordenboek Publicatie Project Approach op 22 mei 2021

Project Approach


PRINCE2 Projectaanpak

Beschrijving van het type oplossing dat door het project ontwikkeld gaat worden of de methode die moet leiden tot de oplossing. Onder de projectaanpak past ook een globale beschrijving van het verloop van het project, wat een eerste aanzet kan zijn voor de fasering van het project.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Projectaanpak


          

Woordenlijst:

Project
Een managementomgeving die is gecreëerd met het doel een of meerdere businessproducten op te leveren volgens een gespecificeerde Business Case.
Post-Project Review
Een of meer beoordelingsacties na afsluiting van het project om te bepalen of de verwachte Business Case-baten inderdaad zijn gerealiseerd.
Post-Project Review Plan
Plan dat aan het eind van het project voor de Executive beschrijft hoe en wanneer beoordelingsacties moeten worden uitgevoerd om de Business Case-baten van het project te meten.