Project Assurance

Wat is Project Assurance?

Woordenboek Publicatie Project Assurance op 22 mei 2021

Project Assurance


PRINCE2 Assurance

Rol in de organisatie die verzekert dat het project op een correcte manier wordt uitgevoerd, zodat de belangen worden gewaarborgd. De projectborging blijft de eindverantwoordelijkheid van de Project Board aan onafhankelijke deskundigen.

De belangen die gewaarborgd worden:

  • Supplier
  • Business
  • User

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Projectborging


          

Woordenlijst:

Project
Een managementomgeving die is gecreëerd met het doel een of meerdere businessproducten op te leveren volgens een gespecificeerde Business Case.
Project Approach
Beschrijving van het type oplossing dat door het project ontwikkeld gaat worden of de methode die moet leiden tot de oplossing. Onder de projectaanpak past ook een globale beschrijving van het verloop van het project, wat een eerste aanzet kan zijn voor de fasering van het project.