Project Authorization Notification

Wat is Project Authorization Notification?

Woordenboek Publicatie Project Authorization Notification op 22 mei 2021

Project Authorization Notification


Prince2

Kennisgeving van de Project Board aan alle stakeholders en gastlocaties dat het project is geautoriseerd en hen te verzoeken alle noodzakelijke logistieke ondersteuning die toereikend is voor de duur van het project.

Onder de ondersteuning vallen bijvoorbeeld:

  • communicatiefaciliteiten
  • materiaal
  • alle projectondersteuning

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Aankondiging projectautorisatie


          

Woordenlijst:

Business Case
Beschrijft de rechtvaardiging voor het opzetten en continueren van een project. De Business Case geeft de redenen voor het project, beantwoordt het waarom en bevat een overzicht van de te verwachten kosten en baten. De Business Case wordt aangepast aan de actualiteit op essentiële beslismomenten: de Outline Business Case als onderdeel van het Project Mandate […]
Project
Een managementomgeving die is gecreëerd met het doel een of meerdere businessproducten op te leveren volgens een gespecificeerde Business Case.
Project Board
De Project Board is eindverantwoordelijk voor het project. Deze groep vertegenwoordigt de belangen van zowel de organisatie als de gebruikers en de leverancier. De Project Board bestaat onder andere uit: Senior User Executive Senior Supplier