Project Board

Wat is Project Board?

Woordenboek Publicatie Project Board op 22 mei 2021

Project Board


PRINCE2 Project Board

De Project Board is eindverantwoordelijk voor het project. Deze groep vertegenwoordigt de belangen van zowel de organisatie als de gebruikers en de leverancier.

De Project Board bestaat onder andere uit:


          

Woordenlijst:

Executive
Individuele persoon die de eindverantwoording heeft voor het zorgen dat een project zijn doelstellingen bereikt en de geraamde benefits oplevert. Functies Executive: Ziet erop toe dat het project zijn bedrijfsfocus behoudt Ziet erop toe dat bevoegdheden duidelijk zijn belegt Ziet erop toe dat het werk, inclusief de risico’s, actief wordt gemanaged Is voorzitter van de Project Board […]
Senior Supplier
De rol in de Project Board die verantwoordelijk is voor het leveren van kennis en ervaring voor de belangrijkste disciplines die betrokken zijn bij de productie van de op te leveren producten van het project. De Senior Supplier vertegenwoordigt de leveranciersbelangen in het project en levert de resources vanuit de leverancierskant.
Senior User
De rol in de Project Board die verantwoordelijk is voor het zorgen dat de behoeften van de gebruikers correct worden gespecificeerd en dat de oplossing in die behoeften voorziet.