Project Brief

Wat is Project Brief?

Woordenboek Publicatie Project Brief op 22 mei 2021

Project Brief


PRINCE2 Project Brief

Een beschrijving van het voorgenomen project: een uitwerking en uitbreiding van het Project Mandate dat, na goedkeuring van de Project Board, de basis legt voor de projectinitiatie.

De beschrijving bevat:

  • het doel
  • de kosten
  • de benodigde tijd
  • prestatie-eisen
  • beperkingen voor een project

Het voorstel wordt voorafgaand aan het project gemaakt tijdens het proces “Starting up a Project” om de Project Initiation Documentation en de componenten daarvan te maken. Het wordt vervangen door de Project Initiation Documentation en wordt niet bijgehouden.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Projectvoorstel


          

Woordenlijst:

Project
Een managementomgeving die is gecreëerd met het doel een of meerdere businessproducten op te leveren volgens een gespecificeerde Business Case.
Project Approach
Beschrijving van het type oplossing dat door het project ontwikkeld gaat worden of de methode die moet leiden tot de oplossing. Onder de projectaanpak past ook een globale beschrijving van het verloop van het project, wat een eerste aanzet kan zijn voor de fasering van het project.