Project Closure Recommendation

Wat is Project Closure Recommendation?

Woordenboek Publicatie Project Closure Recommendation op 22 mei 2021

Project Closure Recommendation


Prince2

Bericht van de projectmanager aan de Project Board dat, na goedkeuring, als Project Closure Notification kan dienen.


          

Woordenlijst:

Project
Een managementomgeving die is gecreëerd met het doel een of meerdere businessproducten op te leveren volgens een gespecificeerde Business Case.
Project Board
De Project Board is eindverantwoordelijk voor het project. Deze groep vertegenwoordigt de belangen van zowel de organisatie als de gebruikers en de leverancier. De Project Board bestaat onder andere uit: Senior User Executive Senior Supplier
Project Closure Notification
Aankondiging van de Project Board om de projectomgeving op de hoogte te stellen dat het project kan worden ontbonden en dat ondersteunende diensten, zoals werkplekken, toegang en computers, kunnen worden vrijgegeven. Er kunnen na de afsluitingsdatum ook geen kosten en uren meer worden toegekend aan het project.