Project Document Management

Wat is Project Document Management?

Woordenboek Publicatie Project Document Management op 22 mei 2021

Project Document Management


PRINCE2 Documents

Structuur voor het dossier van een project.

Het project wordt onderverdeeld in:


          

Woordenlijst:

Configuration item
Een entiteit die onderworpen is aan configuratiemanagement. De entiteit: component van een product product reeks producten in een release
Plan
Een gedetailleerd voorstel voor het doen of bereiken van een doel. Een plan beschrijft: Wat het doel is Wanneer het opgeleverd moet worden Hoe het doel te bereiken Door wie PRINCE2 type plannen: Project Plan Stage Plan Team Plan Exception Plan Benefits Review Plan  
Product Description
Een beschrijving van het doel, de samenstelling, de benodigde bronnen en de kwaliteitscriteria van een product. De product beschrijving wordt opgesteld zodra een product tijdens het planningsproces wordt gedefinieerd.
Project
Een managementomgeving die is gecreëerd met het doel een of meerdere businessproducten op te leveren volgens een gespecificeerde Business Case.