Project Initiation Notification

Wat is Project Initiation Notification?

Woordenboek Publicatie Project Initiation Notification op 22 mei 2021

Project Initiation Notification


Prince2

Kennisgeving van de Project Board aan alle stakeholders en gastlocaties dat het project wordt geïnitieerd en om hen te verzoeken alle noodzakelijke ondersteuning te verstrekken, die toereikend is voor de duur van de initiatiefase.

Onder de ondersteuning vallen:

  • logistiek:
    • communicatiefaciliteiten
    • materiaal
  • projectondersteuning

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Aankondiging projectinitiatie


          

Woordenlijst:

Project
Een managementomgeving die is gecreëerd met het doel een of meerdere businessproducten op te leveren volgens een gespecificeerde Business Case.
Project Board
De Project Board is eindverantwoordelijk voor het project. Deze groep vertegenwoordigt de belangen van zowel de organisatie als de gebruikers en de leverancier. De Project Board bestaat onder andere uit: Senior User Executive Senior Supplier
Project Brief
Een beschrijving van het voorgenomen project: een uitwerking en uitbreiding van het Project Mandate dat, na goedkeuring van de Project Board, de basis legt voor de projectinitiatie. De beschrijving bevat: het doel de kosten de benodigde tijd prestatie-eisen beperkingen voor een project Het voorstel wordt voorafgaand aan het project gemaakt tijdens het proces “Starting up […]