Project Issue

Wat is Project Issue?

Woordenboek Publicatie Project Issue op 22 mei 2021

Project Issue


PRINCE2 Issue Report

Algemene kwesties en wijzigingsverzoeken die in de loop van het project aan de orde dienen te komen. Een Project Issue kan betrekking hebben op vragen, tips en Requests for Change en Off-specifications. Iedereen kan een Project Issue indienen.


          

Woordenlijst:

Issue
Een relevante gebeurtenis die heeft plaatsgevonden, wat niet gepland was en waarvoor een managementactie is vereist. Mogelijke issues: punt van zorg vraag wijzigingsverzoek suggestie afwijking van de specificatie Projectissues kunnen gaan over alles wat met het project te maken heeft.
Off-Specification
Onderdeel dat van een project wordt verwacht, maar volgens de geldende plannen niet door het project wordt of is geleverd, bijvoorbeeld een product of een specifieke eigenschap van een product. Dit kan een ontbrekend product zijn of een product zijn dat niet voldoet aan de specificaties. Een afwijking van de specificatie is een van de […]
Project
Een managementomgeving die is gecreëerd met het doel een of meerdere businessproducten op te leveren volgens een gespecificeerde Business Case.