Project Management Team Structure

Wat is Project Management Team Structure?

Woordenboek Publicatie Project Management Team Structure op 23 mei 2021

Project Management Team Structure


PRINCE2 Project Management Organogram

Een organogram met daarin de projectmanagementteamrollen die gebruikt gaan worden en de personen die daaraan zijn toegewezen. De organogram geeft de hiërarchie en de rapportagelijnen aan.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Projectmanagementteamstructuur


          

Woordenlijst:

Project
Een managementomgeving die is gecreëerd met het doel een of meerdere businessproducten op te leveren volgens een gespecificeerde Business Case.
Project Board
De Project Board is eindverantwoordelijk voor het project. Deze groep vertegenwoordigt de belangen van zowel de organisatie als de gebruikers en de leverancier. De Project Board bestaat onder andere uit: Senior User Executive Senior Supplier
Project Management
Het plannen, delegeren, bewaken en beheersen van alle aspecten van het project, en het motiveren van alle betrokkenen om de projectdoelstellingen te realiseren binnen de verwachte prestatiedoelen voor tijd, kosten, kwaliteit, scope, benefits en risico’s.
Project Management Team
Een team met daarin zowel de leden van de Project Board, de projectmanager, de teammanagers als degenen die zich bezighouden met Project Assurance en Project Support.