Project Management Team

Wat is Project Management Team?

Woordenboek Publicatie Project Management Team op 22 mei 2021

Project Management Team


PRINCE2 Project Board

Een team met daarin zowel de leden van de Project Board, de projectmanager, de teammanagers als degenen die zich bezighouden met Project Assurance en Project Support.


          

Woordenlijst:

Project
Een managementomgeving die is gecreëerd met het doel een of meerdere businessproducten op te leveren volgens een gespecificeerde Business Case.
Project Assurance
Rol in de organisatie die verzekert dat het project op een correcte manier wordt uitgevoerd, zodat de belangen worden gewaarborgd. De projectborging blijft de eindverantwoordelijkheid van de Project Board aan onafhankelijke deskundigen. De belangen die gewaarborgd worden: Supplier Business User
Project Board
De Project Board is eindverantwoordelijk voor het project. Deze groep vertegenwoordigt de belangen van zowel de organisatie als de gebruikers en de leverancier. De Project Board bestaat onder andere uit: Senior User Executive Senior Supplier
Project Management
Het plannen, delegeren, bewaken en beheersen van alle aspecten van het project, en het motiveren van alle betrokkenen om de projectdoelstellingen te realiseren binnen de verwachte prestatiedoelen voor tijd, kosten, kwaliteit, scope, benefits en risico’s.