Project Mandate

Wat is Project Mandate?

Woordenboek Publicatie Project Mandate op 23 mei 2021

Project Mandate


PRINCE2 Project Board

Informatie, verzameld door de autoriteit die opdracht gegeven heeft voor het project, die het referentiekader voor het project vormt en de aanleiding is om het proces “Starting Up a Project” in te gaan. Het projectmandaat vormt de basis van de Project Brief.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Projectmandaat


          

Woordenlijst:

Project
Een managementomgeving die is gecreëerd met het doel een of meerdere businessproducten op te leveren volgens een gespecificeerde Business Case.
Project Board
De Project Board is eindverantwoordelijk voor het project. Deze groep vertegenwoordigt de belangen van zowel de organisatie als de gebruikers en de leverancier. De Project Board bestaat onder andere uit: Senior User Executive Senior Supplier
Project Brief
Een beschrijving van het voorgenomen project: een uitwerking en uitbreiding van het Project Mandate dat, na goedkeuring van de Project Board, de basis legt voor de projectinitiatie. De beschrijving bevat: het doel de kosten de benodigde tijd prestatie-eisen beperkingen voor een project Het voorstel wordt voorafgaand aan het project gemaakt tijdens het proces “Starting up […]