Project Plan

Wat is Project Plan?

Woordenboek Publicatie Project Plan op 23 mei 2021

Project Plan


PRINCE2 Project Plan

Een plan waarin de belangrijkste projectproducten met opleverdata en kosten worden beschreven. Het projectplan is een onderdeel van het Project Initiation Document. Het plan wordt in de loop van het project aangepast en is een belangrijke informatiebron voor de Project Board om geplande en werkelijke voortgang te vergelijken.


          

Woordenlijst:

Project
Een managementomgeving die is gecreëerd met het doel een of meerdere businessproducten op te leveren volgens een gespecificeerde Business Case.
Product
Een input of output, al dan niet tastbaar, die van tevoren kan worden beschreven, kan worden gemaakt en getest. PRINCE2 kent de volgende typen producten: Management producten Specialistische producten Een bepaald product kan uit meerdere sub-producten bestaan. Een project heeft producten als invoer en levert producten als uitvoer.
Project Document Management
Structuur voor het dossier van een project. Het project wordt onderverdeeld in: Management File planning verslaglegging controls productbeschrijvingen kwaliteitscontroles Specialist File configuratie items
Project Initiation Notification
Kennisgeving van de Project Board aan alle stakeholders en gastlocaties dat het project wordt geïnitieerd en om hen te verzoeken alle noodzakelijke ondersteuning te verstrekken, die toereikend is voor de duur van de initiatiefase. Onder de ondersteuning vallen: logistiek: communicatiefaciliteiten materiaal projectondersteuning
Project Management
Het plannen, delegeren, bewaken en beheersen van alle aspecten van het project, en het motiveren van alle betrokkenen om de projectdoelstellingen te realiseren binnen de verwachte prestatiedoelen voor tijd, kosten, kwaliteit, scope, benefits en risico’s.