Project Product Description

Wat is Project Product Description?

Woordenboek Publicatie Project Product Description op 23 mei 2021

Project Product Description


PRINCE2 Product Description

Een speciaal type Product Description die wordt gebruikt om overeenstemming te bereiken met de gebruiker.

Het document beschrijft:

  • De scope
  • Eisen project
  • Kwaliteitsverwachtingen van de klant
  • Acceptatiecriteria van het project

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Project product beschrijving


          

Woordenlijst:

Project
Een managementomgeving die is gecreëerd met het doel een of meerdere businessproducten op te leveren volgens een gespecificeerde Business Case.
Product
Een input of output, al dan niet tastbaar, die van tevoren kan worden beschreven, kan worden gemaakt en getest. PRINCE2 kent de volgende typen producten: Management producten Specialistische producten Een bepaald product kan uit meerdere sub-producten bestaan. Een project heeft producten als invoer en levert producten als uitvoer.
Product checklist
Lijst met de belangrijkste producten uit een plan met hun geplande en gerealiseerde data met betrekking tot kwaliteitscontrole en oplevering. Deze lijst is te gebruiken als checklist voor Project Board en projectmanager.
Product Description
Een beschrijving van het doel, de samenstelling, de benodigde bronnen en de kwaliteitscriteria van een product. De product beschrijving wordt opgesteld zodra een product tijdens het planningsproces wordt gedefinieerd.
Project Product
Het eindresultaat wat een project moet opleveren voordat de acceptatie wordt verkregen.