Project Product

Wat is Project Product?

Woordenboek Publicatie Project Product op 23 mei 2021

Project Product


Product Backlog

Het eindresultaat wat een project moet opleveren voordat de acceptatie wordt verkregen.


          

Woordenlijst:

Acceptatiecriteria
Een prioriteitenoverzicht van criteria waaraan de definitieve producten moeten voldoen om geaccepteerd te worden door de klant. De Customers Quality Expectations vormen de basis voor het vaststellen van de acceptatiecriteria. De acceptatiecriteria worden in het projectvoorstel (project brief) opgenomen en verfijnd in het PID (Project Initation Document). Elke criterium moet meetbaar opgesteld worden. Een voorbeeld […]
Acceptatietest
Wanneer de ontwikkeling van maatwerk-software wordt uitbesteed, vindt doorgaans direct na oplevering een acceptatietest plaats. Bij zo’n test door de opdrachtgever wordt in een overeengekomen testperiode het geleverde product systematisch getest en beoordeeld. Het doel van de acceptatietest is vast te stellen dat de software voldoet aan de eisen en wensen van de opdrachtgever en […]
Product
Een input of output, al dan niet tastbaar, die van tevoren kan worden beschreven, kan worden gemaakt en getest. PRINCE2 kent de volgende typen producten: Management producten Specialistische producten Een bepaald product kan uit meerdere sub-producten bestaan. Een project heeft producten als invoer en levert producten als uitvoer.
Product Breakdown Structure
Een hiërarchische structuur van alle producten die gedurende een plan moeten worden gemaakt.
Product checklist
Lijst met de belangrijkste producten uit een plan met hun geplande en gerealiseerde data met betrekking tot kwaliteitscontrole en oplevering. Deze lijst is te gebruiken als checklist voor Project Board en projectmanager.
Project
Een managementomgeving die is gecreëerd met het doel een of meerdere businessproducten op te leveren volgens een gespecificeerde Business Case.
Kantoor en schoolKantoor en school ComputerComputer