Project Quality Plan

Wat is Project Quality Plan?

Woordenboek Publicatie Project Quality Plan op 23 mei 2021

Project Quality Plan


PRINCE2 Project Quality

Plan waarin wordt aangegeven hoe de kwaliteitsverwachtingen van de klant worden waargemaakt door de producten die het project levert. Het Project Quality Plan is een onderdeel van het Project Initiation Document.


          

Woordenlijst:

Plan
Een gedetailleerd voorstel voor het doen of bereiken van een doel. Een plan beschrijft: Wat het doel is Wanneer het opgeleverd moet worden Hoe het doel te bereiken Door wie PRINCE2 type plannen: Project Plan Stage Plan Team Plan Exception Plan Benefits Review Plan  
PID
Een document dat alle relevantie informatie samenvoegt die nodig is om het project een goede start te geven en alle betrokkenen te informeren over de aanpak. Met de Project Initiation Document wordt de basis gelegd voor het project. Met een goedgekeurd PID committeert de Project Board zich aan het project, kan de projectvoortgang worden beoordeeld […]
Product
Een input of output, al dan niet tastbaar, die van tevoren kan worden beschreven, kan worden gemaakt en getest. PRINCE2 kent de volgende typen producten: Management producten Specialistische producten Een bepaald product kan uit meerdere sub-producten bestaan. Een project heeft producten als invoer en levert producten als uitvoer.