Project Start Up Notification

Wat is Project Start Up Notification?

Woordenboek Publicatie Project Start Up Notification op 23 mei 2021

Project Start Up Notification


PRINCE2 Project

Aankondiging van het Project Board om de omgeving op de hoogte te stellen dat het project van start gaat en dat om ondersteunende diensten wordt verzocht.


          

Woordenlijst:

Project Board
De Project Board is eindverantwoordelijk voor het project. Deze groep vertegenwoordigt de belangen van zowel de organisatie als de gebruikers en de leverancier. De Project Board bestaat onder andere uit: Senior User Executive Senior Supplier
Project Authorization Notification
Kennisgeving van de Project Board aan alle stakeholders en gastlocaties dat het project is geautoriseerd en hen te verzoeken alle noodzakelijke logistieke ondersteuning die toereikend is voor de duur van het project. Onder de ondersteuning vallen bijvoorbeeld: communicatiefaciliteiten materiaal alle projectondersteuning