Project Support

Wat is Project Support?

Woordenboek Publicatie Project Support op 23 mei 2021

Project Support


PRINCE2 Project Board

Administratieve rol in het projectmanagementteam. Project Support kan advies leveren en hulp bieden op het gebied van:

  • projectmanagementtools
  • richtlijnen
  • administratieve diensten
  • archivering
  • verzamelen actuele gegevens

          

Woordenlijst:

Project Management Team
Een team met daarin zowel de leden van de Project Board, de projectmanager, de teammanagers als degenen die zich bezighouden met Project Assurance en Project Support.
Project Management Team Structure
Een organogram met daarin de projectmanagementteamrollen die gebruikt gaan worden en de personen die daaraan zijn toegewezen. De organogram geeft de hiërarchie en de rapportagelijnen aan.
Project Manager
Degene die verantwoordelijk en bevoegd is om een project te leiden. Hij/zij is bevoegd voor het dagelijks managen van het project om alle vereiste producten op te leveren binnen de gestelde grenzen die zijn overeengekomen met de Project Board.
Project Support Office
Een tijdelijk bureau, opgezet ter ondersteuning van de oplevering van een specifiek veranderingsinitiatief dat wordt uitgevoerd als een project. Het bureau neemt de verantwoordelijkheid voor de rol als Project Support. Het team is samengesteld om projectmanagers te ondersteunen op administratief vlak. Het projectbureau kan de Project Support rol vervullen voor meerdere projecten.