Project

Wat is Project?

Woordenboek Publicatie Project op 22 mei 2021
Project

Een managementomgeving die is gecreëerd met het doel een of meerdere businessproducten op te leveren volgens een gespecificeerde Business Case.


Thema's:

Woordenboeken:

ComputerComputer GamesGames

Woordenlijst:

Business Case
Beschrijft de rechtvaardiging voor het opzetten en continueren van een project. De Business Case geeft de redenen voor het project, beantwoordt het waarom en bevat een overzicht van de te verwachten kosten en baten. De Business Case wordt aangepast aan de actualiteit op essentiële beslismomenten: de Outline Business Case als onderdeel van het Project Mandate […]

Bronvermelding:

Bron: Boek “De kleine Prince 2”
Boek: De kleine Prince 2
ISBN: 978-90-12-12119-4
Auteurs: Van Onna, Mark & Koning, Ans
Jaar: 2007
Stad, Land: Den Haag, Nederland
Uitgever: Academic Service
Pagina's:
Website: