QMS

Wat is QMS?

Woordenboek Publicatie QMS op 23 mei 2021

QMS

Quality Management System


PRINCE2 Quality Management

De volledige verzameling van kwaliteitsstandaarden, -procedures en -verantwoordelijkheden voor een locatie of een organisatie. In context van een project moeten locaties en organisaties worden geïnterpreteerd als de permante of semipermanente organisaties die het project willen sponseren.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Kwaliteitsmanagementsysteem


          

Woordenlijst:

Project Quality Plan
Plan waarin wordt aangegeven hoe de kwaliteitsverwachtingen van de klant worden waargemaakt door de producten die het project levert. Het Project Quality Plan is een onderdeel van het Project Initiation Document.
Quality
Het geheel van kenmerken en inherente of specifiek benoemde eigenschappen van een product, persoon, proces, dienst en/of systeem helpen aan te tonen dat het voldoet aan de verwachtingen of vastgelegde behoeften, eisen of specificaties. Kwaliteit is het component dat het belangrijkste kwaliteitsaspecten in een projectomgeving beschrijft. In de PRINCE2-aanpak worden kwaliteitsverwachtingen van de klant waargemaakt […]
Quality Management
De gecoördineerde activiteiten om een organisatie op het gebied van kwaliteit te sturen en te beheersen.
Quality Management Strategy
De Quality Management Strategy is een strategie die de gedurende het project van toepassing zijnde kwaliteitstechnieken en -standaarden, en de verschillende verantwoordelijkheden voor realisatie van de vereiste kwaliteitsniveaus definieert.
Quality Control
Het proces dat door middel van het bewaken van specifieke projectresultaten bepaalt of de relevante standaarden al dan niet worden nageleefd. Daarnaast worden de manieren benoemt waarop oorzaken van onbevredigende prestaties kunnen worden geëlimineerd.