Quality Assurance

Wat is Quality Assurance?

Woordenboek Publicatie Quality Assurance op 23 mei 2021

Quality Assurance


PRINCE2 Quality Assurance

Een onafhankelijke controle van producten, waarbij gecontroleerd wordt of de producten geschikt zullen zijn voor het doel en voldoen aan de gestelde eisen.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Kwaliteitsborging


          

Woordenlijst:

Quality
Het geheel van kenmerken en inherente of specifiek benoemde eigenschappen van een product, persoon, proces, dienst en/of systeem helpen aan te tonen dat het voldoet aan de verwachtingen of vastgelegde behoeften, eisen of specificaties. Kwaliteit is het component dat het belangrijkste kwaliteitsaspecten in een projectomgeving beschrijft. In de PRINCE2-aanpak worden kwaliteitsverwachtingen van de klant waargemaakt […]
Controls
Component die beschrijft hoe een project wordt beheerst, zodat er producten worden opgeleverd die voldoen aan de acceptcriteria, in overeenstemming met de geplande inzet en kosten en met een levensvatbare Business Case. Belangrijkste instrumenten: Project Initiation End Stage Assessment Highlight Report Exception Report Exception Assessment Project Closure Stage, Tolerance
Product
Een input of output, al dan niet tastbaar, die van tevoren kan worden beschreven, kan worden gemaakt en getest. PRINCE2 kent de volgende typen producten: Management producten Specialistische producten Een bepaald product kan uit meerdere sub-producten bestaan. Een project heeft producten als invoer en levert producten als uitvoer.
Product checklist
Lijst met de belangrijkste producten uit een plan met hun geplande en gerealiseerde data met betrekking tot kwaliteitscontrole en oplevering. Deze lijst is te gebruiken als checklist voor Project Board en projectmanager.