Quality Control

Wat is Quality Control?

Woordenboek Publicatie Quality Control op 23 mei 2021

Quality Control


PRINCE2 Quality Control

Het proces dat door middel van het bewaken van specifieke projectresultaten bepaalt of de relevante standaarden al dan niet worden nageleefd. Daarnaast worden de manieren benoemt waarop oorzaken van onbevredigende prestaties kunnen worden geëlimineerd.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Kwaliteitsbeheersing


          

Woordenlijst:

Controls
Component die beschrijft hoe een project wordt beheerst, zodat er producten worden opgeleverd die voldoen aan de acceptcriteria, in overeenstemming met de geplande inzet en kosten en met een levensvatbare Business Case. Belangrijkste instrumenten: Project Initiation End Stage Assessment Highlight Report Exception Report Exception Assessment Project Closure Stage, Tolerance
Corporate or program standards
Overkoepelende standaarden waaraan het project zich aan dient te houden. Deze standaarden zullen van invloed zijn op de vier project strategieën en de beheersinstrumenten van het project. Project strategieën: Communication Management Strategy Configuration Management Strategy Quality Management Strategy Risk Management Strategy
Outcome
Outcome wordt gebruikt om het totaal te beschrijven van het project beoogt op te leveren en wordt veelal gehanteerd in situaties waar het resultaat van een project een minder tastbaar product is.
Project
Een managementomgeving die is gecreëerd met het doel een of meerdere businessproducten op te leveren volgens een gespecificeerde Business Case.