Quality criteria

Wat is Quality criteria?

Woordenboek Publicatie Quality criteria op 23 mei 2021

Quality criteria


PRINCE2 Quality Assurance

Een beschrijving van de kwaliteitsspecificatie waaraan het product zou moeten voldoen en van de kwaliteit maatstaven die worden gehanteerd door degenen die het afgeronde product inspecteren.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Kwaliteitscriteria


          

Woordenlijst:

Quality
Het geheel van kenmerken en inherente of specifiek benoemde eigenschappen van een product, persoon, proces, dienst en/of systeem helpen aan te tonen dat het voldoet aan de verwachtingen of vastgelegde behoeften, eisen of specificaties. Kwaliteit is het component dat het belangrijkste kwaliteitsaspecten in een projectomgeving beschrijft. In de PRINCE2-aanpak worden kwaliteitsverwachtingen van de klant waargemaakt […]
Quality Control
Het proces dat door middel van het bewaken van specifieke projectresultaten bepaalt of de relevante standaarden al dan niet worden nageleefd. Daarnaast worden de manieren benoemt waarop oorzaken van onbevredigende prestaties kunnen worden geëlimineerd.
Project Quality Plan
Plan waarin wordt aangegeven hoe de kwaliteitsverwachtingen van de klant worden waargemaakt door de producten die het project levert. Het Project Quality Plan is een onderdeel van het Project Initiation Document.