Quality inspection

Wat is Quality inspection?

Woordenboek Publicatie Quality inspection op 23 mei 2021

Quality inspection


Inspection

Een systematische, gestructureerde beoordeling van een product, die op een planmatige, gedocumenteerde en georganiseerde wijze wordt uitgevoerd door zorgvuldig geselecteerde personen. De beoordeling wordt uitgevoerd door het reviewteam, bestaande uit 2 of meer personen.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Kwaliteitsinspectie


          

Woordenlijst:

Quality
Het geheel van kenmerken en inherente of specifiek benoemde eigenschappen van een product, persoon, proces, dienst en/of systeem helpen aan te tonen dat het voldoet aan de verwachtingen of vastgelegde behoeften, eisen of specificaties. Kwaliteit is het component dat het belangrijkste kwaliteitsaspecten in een projectomgeving beschrijft. In de PRINCE2-aanpak worden kwaliteitsverwachtingen van de klant waargemaakt […]
Quality Assurance
Een onafhankelijke controle van producten, waarbij gecontroleerd wordt of de producten geschikt zullen zijn voor het doel en voldoen aan de gestelde eisen.
Quality Control
Het proces dat door middel van het bewaken van specifieke projectresultaten bepaalt of de relevante standaarden al dan niet worden nageleefd. Daarnaast worden de manieren benoemt waarop oorzaken van onbevredigende prestaties kunnen worden geëlimineerd.
Quality criteria
Een beschrijving van de kwaliteitsspecificatie waaraan het product zou moeten voldoen en van de kwaliteit maatstaven die worden gehanteerd door degenen die het afgeronde product inspecteren.