Quality Management Strategy

Wat is Quality Management Strategy?

Woordenboek Publicatie Quality Management Strategy op 23 mei 2021

Quality Management Strategy


PRINCE2 Quality Management

De Quality Management Strategy is een strategie die de gedurende het project van toepassing zijnde kwaliteitstechnieken en -standaarden, en de verschillende verantwoordelijkheden voor realisatie van de vereiste kwaliteitsniveaus definieert.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Kwaliteitsmanagementstrategie


          

Woordenlijst:

Corporate or program standards
Overkoepelende standaarden waaraan het project zich aan dient te houden. Deze standaarden zullen van invloed zijn op de vier project strategieën en de beheersinstrumenten van het project. Project strategieën: Communication Management Strategy Configuration Management Strategy Quality Management Strategy Risk Management Strategy
Quality
Het geheel van kenmerken en inherente of specifiek benoemde eigenschappen van een product, persoon, proces, dienst en/of systeem helpen aan te tonen dat het voldoet aan de verwachtingen of vastgelegde behoeften, eisen of specificaties. Kwaliteit is het component dat het belangrijkste kwaliteitsaspecten in een projectomgeving beschrijft. In de PRINCE2-aanpak worden kwaliteitsverwachtingen van de klant waargemaakt […]
Quality Management
De gecoördineerde activiteiten om een organisatie op het gebied van kwaliteit te sturen en te beheersen.
Quality Control
Het proces dat door middel van het bewaken van specifieke projectresultaten bepaalt of de relevante standaarden al dan niet worden nageleefd. Daarnaast worden de manieren benoemt waarop oorzaken van onbevredigende prestaties kunnen worden geëlimineerd.