Quality Management

Wat is Quality Management?

Woordenboek Publicatie Quality Management op 23 mei 2021

Quality Management


PRINCE2 Project Board

De gecoördineerde activiteiten om een organisatie op het gebied van kwaliteit te sturen en te beheersen.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Kwaliteitsmanagement


          

Woordenlijst:

Activity
Een proces, functie of tak die in de tijd plaatsvindt, herkenbare resultaten heeft en wordt gemanaged. Een activiteit wordt meestal gedefinieerd als onderdeel van processen of plannen.
Quality
Het geheel van kenmerken en inherente of specifiek benoemde eigenschappen van een product, persoon, proces, dienst en/of systeem helpen aan te tonen dat het voldoet aan de verwachtingen of vastgelegde behoeften, eisen of specificaties. Kwaliteit is het component dat het belangrijkste kwaliteitsaspecten in een projectomgeving beschrijft. In de PRINCE2-aanpak worden kwaliteitsverwachtingen van de klant waargemaakt […]
Quality Control
Het proces dat door middel van het bewaken van specifieke projectresultaten bepaalt of de relevante standaarden al dan niet worden nageleefd. Daarnaast worden de manieren benoemt waarop oorzaken van onbevredigende prestaties kunnen worden geëlimineerd.
Quality Assurance
Een onafhankelijke controle van producten, waarbij gecontroleerd wordt of de producten geschikt zullen zijn voor het doel en voldoen aan de gestelde eisen.