Quality Records

Wat is Quality Records?

Woordenboek Publicatie Quality Records op 23 mei 2021

Quality Records


PRINCE2 Quality Records

Bewijs dat wordt bewaard om aan te tonen dat de vereiste activiteiten van kwaliteitsborging en kwaliteitsbeheersing zijn uitgevoerd.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Kwaliteitsrecords


          

Woordenlijst:

Quality
Het geheel van kenmerken en inherente of specifiek benoemde eigenschappen van een product, persoon, proces, dienst en/of systeem helpen aan te tonen dat het voldoet aan de verwachtingen of vastgelegde behoeften, eisen of specificaties. Kwaliteit is het component dat het belangrijkste kwaliteitsaspecten in een projectomgeving beschrijft. In de PRINCE2-aanpak worden kwaliteitsverwachtingen van de klant waargemaakt […]
Quality Assurance
Een onafhankelijke controle van producten, waarbij gecontroleerd wordt of de producten geschikt zullen zijn voor het doel en voldoen aan de gestelde eisen.
Quality Control
Het proces dat door middel van het bewaken van specifieke projectresultaten bepaalt of de relevante standaarden al dan niet worden nageleefd. Daarnaast worden de manieren benoemt waarop oorzaken van onbevredigende prestaties kunnen worden geëlimineerd.