Quality Register

Wat is Quality Register?

Woordenboek Publicatie Quality Register op 23 mei 2021

Quality Register


PRINCE2 Quality Register

Een register dat een samenvatting bevat van informatie over alle geplande en afgeronde kwaliteitsactiviteiten. Het Quality Register wordt gebruikt door de projectmanager en Project Assurance als onderdeel van de voortgangsbewaking.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Kwaliteitsregisters


          

Woordenlijst:

Project Assurance
Rol in de organisatie die verzekert dat het project op een correcte manier wordt uitgevoerd, zodat de belangen worden gewaarborgd. De projectborging blijft de eindverantwoordelijkheid van de Project Board aan onafhankelijke deskundigen. De belangen die gewaarborgd worden: Supplier Business User
Project Manager
Degene die verantwoordelijk en bevoegd is om een project te leiden. Hij/zij is bevoegd voor het dagelijks managen van het project om alle vereiste producten op te leveren binnen de gestelde grenzen die zijn overeengekomen met de Project Board.
Project Management Team
Een team met daarin zowel de leden van de Project Board, de projectmanager, de teammanagers als degenen die zich bezighouden met Project Assurance en Project Support.
Quality Management
De gecoördineerde activiteiten om een organisatie op het gebied van kwaliteit te sturen en te beheersen.
Quality Management Strategy
De Quality Management Strategy is een strategie die de gedurende het project van toepassing zijnde kwaliteitstechnieken en -standaarden, en de verschillende verantwoordelijkheden voor realisatie van de vereiste kwaliteitsniveaus definieert.