Quality Review

Wat is Quality Review?

Woordenboek Publicatie Quality Review op 23 mei 2021

Quality Review


Inspection

Een quality review is een techniek voor kwaliteitscontrole met een specifieke structuur, specifieke rollen en een specifieke procedure om een product, met name documenten, te beoordelen op volledigheid en juistheid.

De deelnemers aan een review zijn afkomstig uit een groep met een bepaald belang bij het betreffende document en/of hebben specifieke kennis om het document te kunnen beoordelen. De rollen tijdens een kwaliteitsbeoordeling zijn:

  • Reviewer
  • Chair
  • Scribe
  • Producer

 

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Kwaliteitsreview


          

Woordenlijst:

Quality
Het geheel van kenmerken en inherente of specifiek benoemde eigenschappen van een product, persoon, proces, dienst en/of systeem helpen aan te tonen dat het voldoet aan de verwachtingen of vastgelegde behoeften, eisen of specificaties. Kwaliteit is het component dat het belangrijkste kwaliteitsaspecten in een projectomgeving beschrijft. In de PRINCE2-aanpak worden kwaliteitsverwachtingen van de klant waargemaakt […]
Quality Management
De gecoördineerde activiteiten om een organisatie op het gebied van kwaliteit te sturen en te beheersen.
Quality inspection
Een systematische, gestructureerde beoordeling van een product, die op een planmatige, gedocumenteerde en georganiseerde wijze wordt uitgevoerd door zorgvuldig geselecteerde personen. De beoordeling wordt uitgevoerd door het reviewteam, bestaande uit 2 of meer personen.
Quality criteria
Een beschrijving van de kwaliteitsspecificatie waaraan het product zou moeten voldoen en van de kwaliteit maatstaven die worden gehanteerd door degenen die het afgeronde product inspecteren.