Quality Tolerance

Wat is Quality Tolerance?

Woordenboek Publicatie Quality Tolerance op 23 mei 2021

Quality Tolerance


PRINCE2 Product Description

De tolerantie die is bepaald voor een kwaliteitscriterium van een product in de vorm van een acceptabel bereik van de waarden. Quality tolerance wordt gedocumenteerd in de Project Product Description en in de Product Description voor elk op te leveren product.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Kwaliteitstolerantie


          

Woordenlijst:

Product Description
Een beschrijving van het doel, de samenstelling, de benodigde bronnen en de kwaliteitscriteria van een product. De product beschrijving wordt opgesteld zodra een product tijdens het planningsproces wordt gedefinieerd.
Project Product Description
Een speciaal type Product Description die wordt gebruikt om overeenstemming te bereiken met de gebruiker. Het document beschrijft: De scope Eisen project Kwaliteitsverwachtingen van de klant Acceptatiecriteria van het project
Project Document Management
Structuur voor het dossier van een project. Het project wordt onderverdeeld in: Management File planning verslaglegging controls productbeschrijvingen kwaliteitscontroles Specialist File configuratie items
Quality
Het geheel van kenmerken en inherente of specifiek benoemde eigenschappen van een product, persoon, proces, dienst en/of systeem helpen aan te tonen dat het voldoet aan de verwachtingen of vastgelegde behoeften, eisen of specificaties. Kwaliteit is het component dat het belangrijkste kwaliteitsaspecten in een projectomgeving beschrijft. In de PRINCE2-aanpak worden kwaliteitsverwachtingen van de klant waargemaakt […]