Quality

Wat is Quality?

Woordenboek Publicatie Quality op 23 mei 2021

Quality


PRINCE2 Project Quality

Het geheel van kenmerken en inherente of specifiek benoemde eigenschappen van een product, persoon, proces, dienst en/of systeem helpen aan te tonen dat het voldoet aan de verwachtingen of vastgelegde behoeften, eisen of specificaties.

Kwaliteit is het component dat het belangrijkste kwaliteitsaspecten in een projectomgeving beschrijft. In de PRINCE2-aanpak worden kwaliteitsverwachtingen van de klant waargemaakt door het gebruik van:

  • Project Quality Plan
  • Product Description
  • Acceptance Criteria
  • Quality Control

In het kwaliteitslogboek zijn alle kwaliteitscontroles opgenomen:

  • relatie product
  • datum gepland
  • datum realisatie
  • resultaten

 

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Kwaliteit


          

Woordenlijst:

Acceptatiecriteria
Een prioriteitenoverzicht van criteria waaraan de definitieve producten moeten voldoen om geaccepteerd te worden door de klant. De Customers Quality Expectations vormen de basis voor het vaststellen van de acceptatiecriteria. De acceptatiecriteria worden in het projectvoorstel (project brief) opgenomen en verfijnd in het PID (Project Initation Document). Elke criterium moet meetbaar opgesteld worden. Een voorbeeld […]
PRINCE2
Projects In Controlled Environments 2 is een projectmanagementmethode die algemeen toepasbaar is op alle typen projecten. De methode is gebaseerd op praktijkervaringen met verschillende projectmanagementmethoden en praktijkvoorbeelden. Op basis hiervan heeft het Office of Government Commerce (OGC) een proces georiënteerde methode ontwikkeld, die door iedereen kan worden gebruikt.  OGC maakt deel uit van de Britse […]
Product Description
Een beschrijving van het doel, de samenstelling, de benodigde bronnen en de kwaliteitscriteria van een product. De product beschrijving wordt opgesteld zodra een product tijdens het planningsproces wordt gedefinieerd.
Project Quality Plan
Plan waarin wordt aangegeven hoe de kwaliteitsverwachtingen van de klant worden waargemaakt door de producten die het project levert. Het Project Quality Plan is een onderdeel van het Project Initiation Document.