Registers

Wat is Registers?

Woordenboek Publicatie Registers op 25 mei 2021

Registers


Prince2

Formele gegevensverzameling die door de Project Manager worden beheerd en waarvoor overeenstemming met de Project Board nodig is wat betreft de opmaak, samenstelling en gebruik.

PRINCE2 registers:

  • Issue Register
  • Risk Register
  • Quality Register

          

Woordenlijst:

Issue Register
Een register gebruikt voor het vastleggen en onderhouden van informatie over alle issues die formeel worden gemanaged. Het Issueregister moet regelmatig worden bewaakt door de Project Manager.
Project Board
De Project Board is eindverantwoordelijk voor het project. Deze groep vertegenwoordigt de belangen van zowel de organisatie als de gebruikers en de leverancier. De Project Board bestaat onder andere uit: Senior User Executive Senior Supplier
Project Manager
Degene die verantwoordelijk en bevoegd is om een project te leiden. Hij/zij is bevoegd voor het dagelijks managen van het project om alle vereiste producten op te leveren binnen de gestelde grenzen die zijn overeengekomen met de Project Board.
Quality Register
Een register dat een samenvatting bevat van informatie over alle geplande en afgeronde kwaliteitsactiviteiten. Het Quality Register wordt gebruikt door de projectmanager en Project Assurance als onderdeel van de voortgangsbewaking.