Reviewer

Wat is Reviewer?

Woordenboek Publicatie Reviewer op 25 mei 2021

Reviewer


approved

Persoon of groep, onafhankelijk van de producent, die beoordeelt of een product voldoet aan de eisen zoals die zijn vastgelegd in de betreffende Product Description.


          

Woordenlijst:

Product
Een input of output, al dan niet tastbaar, die van tevoren kan worden beschreven, kan worden gemaakt en getest. PRINCE2 kent de volgende typen producten: Management producten Specialistische producten Een bepaald product kan uit meerdere sub-producten bestaan. Een project heeft producten als invoer en levert producten als uitvoer.
Producer
De persoon of groep die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van een product. Een rol die de eigenaar van een bepaald document, dat onderhevig is aan een quality review, weergeeft. Per definitie wordt deze rol toegedeeld aan degene die het product heeft gemaakt of aan degene die het team heeft geleid dat verantwoordelijk is voor […]
Product Description
Een beschrijving van het doel, de samenstelling, de benodigde bronnen en de kwaliteitscriteria van een product. De product beschrijving wordt opgesteld zodra een product tijdens het planningsproces wordt gedefinieerd.
Product Flow Diagram
Een schema dat de volgorde van productie en de onderlinge afhankelijkheden tussen producten uit de Product Breakdown Structure toont.