RFC

Wat is RFC?

Woordenboek Publicatie RFC op 25 mei 2021

RFC

Request For Change


PRINCE2 Product Flow Diagram

Een voorstel voor een wijziging. De Request For Change is een middel, bijvoorbeeld een formulier, om een aanpassing aan producten en product specificaties voor te stellen. Het is een speciale vorm van een Project Issue.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag VTW
Nederlandse vlag Verzoek tot wijziging
Nederlandse vlag Wijzigingsverzoek


          

Woordenlijst:

Change Control
PRINCE2 component die beschrijft hoe de afhandeling van Project Issues wordt gewaarborgd. De afhandeling bestaat uit: Registratie Analyse Besluitvorming
Issue
Een relevante gebeurtenis die heeft plaatsgevonden, wat niet gepland was en waarvoor een managementactie is vereist. Mogelijke issues: punt van zorg vraag wijzigingsverzoek suggestie afwijking van de specificatie Projectissues kunnen gaan over alles wat met het project te maken heeft.
Project Issue
Algemene kwesties en wijzigingsverzoeken die in de loop van het project aan de orde dienen te komen. Een Project Issue kan betrekking hebben op vragen, tips en Requests for Change en Off-specifications. Iedereen kan een Project Issue indienen.