Risk Log

Wat is Risk Log?

Woordenboek Publicatie Risk Log op 25 mei 2021

Risk Log


Risk Log

Een document met de identificatie, inschatting, impactbeoordeling en tegenmaatregelen met betrekking tot alle geïdentificeerde risico’s. Het Risk Log wordt opgesteld tijdens “Starting a Project” en wordt gedurende het project steeds aangepast.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Risico logboek


          

Woordenlijst:

Logs
Informele gegevensverzamelingen die worden gemanaged door de Project Manager, waarvoor geen overeenstemming nodig is met de Project Board wat betreft format en samenstelling. PRINCE2 kent de volgende logs: Daily Log Lessons Learned Log
Impact
Het gevolg van het optreden van een bepaalde kans of bedreiging, of de verwachting van een dergelijk gevolg.
Risk
Een onzekere gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen die effect zou kunnen hebben op het bereiken van doelstellingen. Een risico wordt gemeten door een combinatie van de kans van optreden van een geïdentificeerde dreiging of kans optreedt en de mate van de impact van het risico op de doelstellingen. De risico kan zowel positieve als negatieve […]
Risk Estimation
Het schatten van de kans en de impact van een afzonderlijk risico, waarbij rekening moet wordt gehouden met: bepaalde standaarden gewenste risiconiveaus onderlinge afhankelijkheden relevante factoren
Risk Management
De systematische toepassing van principes, aanpakken en processen op de taken die gericht zijn op het identificeren en beoordelen van risico’s, het plannen van risicomaatregelen.
Risk Owner
De aangestelde persoon die verantwoordelijk is voor het managen, bewaken en beheersen van alle aspecten van een bepaald, aan hem/haar toegekend risico. Onder het eigenaarschap valt ook de implementatie van de gekozen maatregelen om de bedreigingen aan te pakken of de kansen te maximaliseren.