Risk Management Strategy

Wat is Risk Management Strategy?

Woordenboek Publicatie Risk Management Strategy op 25 mei 2021

Risk Management Strategy


Risk Management

Een strategie die beschrijft:

  • de doelen van het toepassen van risicomanagement
  • de procedure die zal worden gevolgd
  • de rollen en verantwoordelijkheden
  • risicotoleranties
  • de timing van risicomanagementinterventies
  • de tools en technieken die worden gebruikt
  • de rapportage-eisen

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Risicomanagementstrategie


          

Woordenlijst:

Risk
Een onzekere gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen die effect zou kunnen hebben op het bereiken van doelstellingen. Een risico wordt gemeten door een combinatie van de kans van optreden van een geïdentificeerde dreiging of kans optreedt en de mate van de impact van het risico op de doelstellingen. De risico kan zowel positieve als negatieve […]
Risk Management
De systematische toepassing van principes, aanpakken en processen op de taken die gericht zijn op het identificeren en beoordelen van risico’s, het plannen van risicomaatregelen.
Management of Risk
Component die de omgang met risico’s beschrijft.
Management Product
Een product voor het managen van het project en dat noodzakelijk is voor het handhaven van kwaliteit. De managementproducten blijven gelijk, ongeacht het project en kunnen conform beschrijving of met eventuele aanpassingen voor alle projecten worden gebruikt. Soorten managementproducten: Baselines Records Rapporten Bijvoorbeeld onderdelen: Highlight Report End Stage Report Project Initiation Document Risk Log Stage […]