Risk Owner

Wat is Risk Owner?

Woordenboek Publicatie Risk Owner op 25 mei 2021

Risk Owner


Risk Ownership

De aangestelde persoon die verantwoordelijk is voor het managen, bewaken en beheersen van alle aspecten van een bepaald, aan hem/haar toegekend risico. Onder het eigenaarschap valt ook de implementatie van de gekozen maatregelen om de bedreigingen aan te pakken of de kansen te maximaliseren.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Risico-eigenaar


          

Woordenlijst:

Risk
Een onzekere gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen die effect zou kunnen hebben op het bereiken van doelstellingen. Een risico wordt gemeten door een combinatie van de kans van optreden van een geïdentificeerde dreiging of kans optreedt en de mate van de impact van het risico op de doelstellingen. De risico kan zowel positieve als negatieve […]
Risk Management
De systematische toepassing van principes, aanpakken en processen op de taken die gericht zijn op het identificeren en beoordelen van risico’s, het plannen van risicomaatregelen.
Risk Management Strategy
Een strategie die beschrijft: de doelen van het toepassen van risicomanagement de procedure die zal worden gevolgd de rollen en verantwoordelijkheden risicotoleranties de timing van risicomanagementinterventies de tools en technieken die worden gebruikt de rapportage-eisen