Risk Profile

Wat is Risk Profile?

Woordenboek Publicatie Risk Profile op 25 mei 2021
Risk Profile

Grafische representatie van het Risk Log op twee assen, waarbij de kans op een risico wordt afgezet ten opzichte van de impact van het risico.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Risicoprofiel

Thema's:

Woordenboeken:

Kantoor en schoolKantoor en school ComputerComputer

Woordenlijst:

Risk
Een onzekere gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen die effect zou kunnen hebben op het bereiken van doelstellingen. Een risico wordt gemeten door een combinatie van de kans van optreden van een geïdentificeerde dreiging of kans optreedt en de mate van de impact van het risico op de doelstellingen. De risico kan zowel positieve als negatieve […]
Risk Evaluation
Het proces van doorgronden van het netto-effect van het geheel van geïdentificeerde bedreigingen en kansen op een activiteit.
Risk Management Strategy
Een strategie die beschrijft: de doelen van het toepassen van risicomanagement de procedure die zal worden gevolgd de rollen en verantwoordelijkheden risicotoleranties de timing van risicomanagementinterventies de tools en technieken die worden gebruikt de rapportage-eisen

Bronvermelding:

Bron: Boek “De kleine Prince 2”
Boek: De kleine Prince 2
ISBN: 978-90-12-12119-4
Auteurs: Van Onna, Mark & Koning, Ans
Jaar: 2007
Stad, Land: Den Haag, Nederland
Uitgever: Academic Service
Pagina's:
Website: