Risk Register

Wat is Risk Register?

Woordenboek Publicatie Risk Register op 25 mei 2021

Risk Register


PRINCE2 Risk Assessment Table

Een formele lijst waarin de geïdentificeerde risico’s op een initiatief zijn vastgelegd, inclusief status en geschiedenis.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Risicoregister


          

Woordenlijst:

Risk
Een onzekere gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen die effect zou kunnen hebben op het bereiken van doelstellingen. Een risico wordt gemeten door een combinatie van de kans van optreden van een geïdentificeerde dreiging of kans optreedt en de mate van de impact van het risico op de doelstellingen. De risico kan zowel positieve als negatieve […]
Risk Management
De systematische toepassing van principes, aanpakken en processen op de taken die gericht zijn op het identificeren en beoordelen van risico’s, het plannen van risicomaatregelen.
Risk Management Strategy
Een strategie die beschrijft: de doelen van het toepassen van risicomanagement de procedure die zal worden gevolgd de rollen en verantwoordelijkheden risicotoleranties de timing van risicomanagementinterventies de tools en technieken die worden gebruikt de rapportage-eisen
Risk Profile
Grafische representatie van het Risk Log op twee assen, waarbij de kans op een risico wordt afgezet ten opzichte van de impact van het risico.