Risk Response Category

Wat is Risk Response Category?

Woordenboek Publicatie Risk Response Category op 25 mei 2021

Risk Response Category


PRINCE2 Risks

Een categorie van risicomaatregelen.

Mogelijke categorieën voor het reageren op bedreigingen:

Voor kansen:

  • Benutten (Take)
  • Vergroten (Enhance)
  • Afwijzen (Reject)
  • Delen (Share)

 

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Risicomaatregelen categorie


          

Woordenlijst:

Accept
Een risicomaatregel tegen een bedreiging, waarbij een bewuste en weloverwogen beslissing wordt genomen om de bedreiging te laten voortbestaan. Het is in dit geval voordeliger om de risico te accepteren, dan het nemen van een maatregel. Het accepteren van een bedreiging moet doorlopend worden bewaakt om te zorgen dat deze aanvaardbaar blijft.
Avoid
Risicomaatregel tegen een bedreiging, waarbij geen acties wordt genomen. Redenen voor het vermijden van het risico: De bedreiging heeft geen impact. De bedreiging kan niet plaatsvinden of de kans dat het plaats vindt is heel klein. De kosten van de tegenmaatregelen is te groot en de schade is te beperkt.
Fallback
Een risicomaatregel tegen een bedreiging, waarbij een noodplan wordt opgesteld met de acties die ondernomen zullen worden om de impact van de bedreiging te reduceren mocht het risico zich voordoen.
Reduce
Een risicomaatregel tegen een risico waarbij proactief acties worden ondernomen om de kans dat een gebeurtenis optreedt te reduceren door het uitoefenen van een beheersing, en/of de impact van de gebeurtenis te reduceren als die zich zou voordoen.
Reject
Een maatregel voor een risico waarbij bewuste en weloverwogen beslissing wordt genomen om de kans niet te benutten of te vergroten. Het afwijzen van de risico is voordeliger dan het nemen van een ander risicomaatregel. De kans moet wel doorlopend worden bewaakt.