Risk Response

Wat is Risk Response?

Woordenboek Publicatie Risk Response op 25 mei 2021

Risk Response


Risk Response Strategies in Projects

Acties die kunnen worden ondernomen om een situatie op zo’n niveau te brengen, dat de blootstelling aan risico’s aanvaardbaar wordt voor de organisatie. Deze maatregelen zijn onder te brengen in een aantal categorieën van risicomaatregelen.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Risicomaatregel


          

Woordenlijst:

Accept
Een risicomaatregel tegen een bedreiging, waarbij een bewuste en weloverwogen beslissing wordt genomen om de bedreiging te laten voortbestaan. Het is in dit geval voordeliger om de risico te accepteren, dan het nemen van een maatregel. Het accepteren van een bedreiging moet doorlopend worden bewaakt om te zorgen dat deze aanvaardbaar blijft.
Avoid
Risicomaatregel tegen een bedreiging, waarbij geen acties wordt genomen. Redenen voor het vermijden van het risico: De bedreiging heeft geen impact. De bedreiging kan niet plaatsvinden of de kans dat het plaats vindt is heel klein. De kosten van de tegenmaatregelen is te groot en de schade is te beperkt.
Reduce
Een risicomaatregel tegen een risico waarbij proactief acties worden ondernomen om de kans dat een gebeurtenis optreedt te reduceren door het uitoefenen van een beheersing, en/of de impact van de gebeurtenis te reduceren als die zich zou voordoen.
Reject
Een maatregel voor een risico waarbij bewuste en weloverwogen beslissing wordt genomen om de kans niet te benutten of te vergroten. Het afwijzen van de risico is voordeliger dan het nemen van een ander risicomaatregel. De kans moet wel doorlopend worden bewaakt.